logo-panorama-c

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความแม่นยำสูง Panorama ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด เรียกว่า Targeted SNP Sequencing โดยจะทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากโครโมโซมคู่ที่สนใจคือ โครโมโซมคู่ที่ 21, 18, 13, X และ Y และทำการแยกดีเอ็นเอของทารกออกจากดีเอ็นเอของแม่ได้ด้วยหลักการ SNP (Single Nuclueotide Polymorphism) หรือเรียกว่า “สนิ๊ป” ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงกว่า 99% โดยมีผลบวกลวงที่ต่ำกว่า 0.1%และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

เรารู้ดีว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทุกคนต้องการทราบว่าลูกน้อยในท้องนั้นสมบูรณ์แข็ง แรงดีหรือป่าว แต่การเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) หรือการดุดชิ้นเนื้อรก (CVS) นั้นมีความเสี่ยงกับลูกน้อยในท้องอยู่ประมาน 0.5%-1.0% ส่วนการตรวจการค่าเซรั่มในเลือดแม่ที่เรียกกันว่า Triple test, Quad test รวมทั้ง Integrated test (รวมการวัด nuchal fold) นั้นมีความแม่นยำที่ไม่สูงพอและมีค่าผมบวกลวงสูงประมาณ 5% ดังนั้น การตรวจ Panorama เป็นการรวมเอาข้อดีของการเจาะน้ำคร่ำและการตรวจเซรั่มในเลือดแม่มารวมกันทำให้เป็นการตรวจที่ปลอดภัยและให้ความแม่งยำสูง ไม่มีความเสี่ยงกันลูกน้อยในครรภ์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคุณแม่ทุกๆคน

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ

• คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มีบุตรผิดปกติ หรือแท้งติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งเป็นต้นไป

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโครโมโซม

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่พบว่าทารกมีความผิดปกติจากการตรวจอัลตราซาวด์

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์พบว่าผมการตรวจเซรั่มจากเลือดแม่นั้นเป็นบวกหรือมีความเสี่ยงสูง

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีความกังวล

Panorama สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมวึ่งก่อให้เกิดกลุ่มอาการต่างเหล่านี้

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
Trisomy 21 (Down Syndrome) 99% (83/83)
Trisomy 18 (Edwards Syndrome) 96.4% (27/28)
Trisomy 13 (Patau Syndrome) >99% (13/13)
Monosomy X (Turner Syndrome) 92.9%(13/14)
Sex chromosome aneuploidies >99.99 (5/5)
Triplody >99.99% (8/8)

นอกจากนี้ Panorama ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่เรียกว่า microdeletion ดังต่อไปนี้อีกด้วย

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
กลุ่มอาการดีจอร์จ (22q11.2 Deletion/Digeorge) 95.7% (45/47)
กลุ่มอาการแองเจิลแมน (Angelman) 95.5% (21/22)
กลุ่มอาการคริ ดู ชา (Cri-du-chat) > 99% (24/24)
กลุ่มอาการที่ขาดหายไปของสารพันธุกรรมที่ตำแหน่ง 1p36 >99% (1/1)
กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi) 93.8% (15/16)

ดีจ๊อจซินโดรม (Di George syndrome) หรือเรียกอีกอย่างว่า 22q deletion (เนื่องจากมีชิ้นส่วนเล็กๆบนแขนของโครโมโซมคู่ที่ 22 ได้หายไป) ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติได้หลายรูปแบบ เช่น หัวใจผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เพดานปากโหว่ เป็นลมชัก และที่สำคัญคือมีพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้า ซึ่งเดิมทีนั้นการตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มอาการดีจ๊อจในทารกขณะตั้งครรภ์นั้นทำได้ยากเนื่องจากอัลตราซาวด์ไม่พบความผิดปกติ หรือแม้แต่การเจาะน้ำคร่ำเพื่อนำโครโมโซมไปวิเคราะห์ก็ไม่สามารถตรวจเจอเนื่องจากชิ้นส่วนเล็กๆที่ขาดหายไปนั้นมีขนาดเล็กมากที่มองภายใต้กล้อง จุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 1000 เท่าก็มองไม่เห็น กว่าจะทราบถึงความผิดปกติก็เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วมีความผิดปกติของหัวใจ หรือเมื่อเด็กเริ่มอายุได้ 3-5ปีและมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการล่าช้า สิ่งที่สำคัญของกลุ่มอาการนี้คือสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกช่วงอายุได้ด้วยโอกาสเท่าๆกัน ซึ่งต่างจากดาวน์ซินโดรมที่โอกาสเกิดจะสูงขึ้นในคุณแม่ที่อายุมากขึ้น ความบ่อยของการเกิดกลุ่มอาการ ดีจ๊อจอยู่ที่ 1 ใน 1,000 คนในคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกๆคน

Panorama สามารถรายงานผลได้ภายใน 7-10 วันทำการ โดยตัวอย่างเลือดจะถุกส่งไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บที่ได้รับการรับรองมาตราฐานในรัฐ California ประเทศสหัฐอเมริกา

หากผลที่ได้จากการตรวจ Panorama ออกมา มีความเสี่ยงสูง การเจาะน้ำคร่ำหรือการดูดชิ้นเนื้อรกมีความจำเป็นสำหรับการยืนยังผลอีกครั้ง เช่นเดียวกัน หากผลการตรวจ Panorama ออกมาว่ามีความเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ลูกน้อยมีโอกาศน้อยมากที่จะคลอดออกมาและมีความผิดปกติทางโครโมโซม เนื่องจาก Panorama นั้นยังถือว่าเป็นการตรวจคัดกรอง มิใช่เป็นการตรวจวินิฉัย

คำถามที่พบบ่อย

How does Panorama different form others?

1. Panorama will be test at the lab to be certified standards in the USA, not detected in Thailand or sent to China.
2. Panorama use different technique from others, which means Panorama can differentiate the DNA from mother and baby that mixed in the mother blood, before analyzing the DNA of the baby.
3. Panorama can screen up to 10 chromosome abnormalities (chromosome 13, 18, 21, X, Y and 5 microdeletion syndromes)
4. Panorama can perform the test as early as 9 weeks gestation ages.
5. Panorama can determine the gender of the baby with 99.9% accuracy.
6. Panorama has the lowest false positive if compare with other NIPT test.
7. Panorama are published in medical journals around the world. And has published new technologies continuously.
8. Panorama has a team of obstetrician and medical genetics consultation with the mother.
9. Panorama has the highest total amount of cases in the USA.
10. Panorama will verify the results from the amniotic fluid without charge if the Panorama test results show that high-risk.

What is the limitation for Panorama?

• Multiple gestation pregnancies
• Pregnancies that are using an egg donor or a surrogate
• Pregnant women who are bone marrow transplant recipients

How much does the Panorama cost?

The costs for Panorama NIPT are different each hospital and clinic. Therefore, the patient may contact the hospitals and clinic directly for accurate information.

 • ได้รับทราบผลตรวจ Panorama มาวันนี้ หายกังวลใจเลยค่ะ

  Chantamon
 • ได้รับผลการตรวจเร็วมากๆ หายกังวลไปได้เยอะเลยครับ

  Melon Mo
 • ได้รับผลการตรวจแล้ว ขอบคุณทางบริษัทมากๆเลยนะคะ ไวมาก หายกังวลไปได้เยอะเลย ทราบผลเพศลูกด้วย น้ำตาไหลเลยวันทราบผล เดี๋ยวจะรายงานผลตอนน้องเกิดอีกทีนะคะ ^^

  Sariya Taksintaweesup
 • แฟนอายุเยอะแล้วไม่อยากเจาะน้ำคร่ำ ได้ Panorama เข้ามาช่วยสกรีนให้ก่อน เลยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ ขอบคุณครับ

  Denny Lertphaiboon

ค้นหาสถานพยาบาลที่ให้บริการ